Wat is integratieve kinderpsychotherapie?

Deze Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie waarin het kind gebruik kan maken van op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie ontwikkelde interventies en technieken, die speciaal geschikt zijn gemaakt voor kinderen tussen 4 t/m 20 jaar. Afhankelijk van de problematiek. Tevens horen adolescent / puber tot mijn werkgebied. De visie van de lntegratieve Kinderpsychotherapie. leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht. De integratieve-kindertherapie bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk. In de loop der tijden zijn er grofweg zes verschillende verklaring- en behandelingmodellen ontstaan: 

 

·  Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten

·  Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt

·  Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag

·  Psychoanalytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden

·  Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om kinderen te helpen

·  Transpersoonlijk gerichte therapeuten helpen om beter contact te krijgen rnet de bestaansgrond, de oorsprong van de mens 

De bovenstaande therapiemodellen hebben ieder hun tekortkomingen. In het belang van het kind selecteert de integratieve-kinderpsychotherapie  uit de verschillende modellen die interventies, die voor uw kind van belang zijn. Deze geļntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en geen slachtoffer kan worden van de methodiek of de visie van de therapeut.